Hanne Cornelis
  • Hanne Cornelis

    Hanne Cornelis

    Sinds september 2020 nemen dansjuf Hanne en haar assistent, Monkey, de lessenreeksen kleuterdans voor hun rekening. Hanne is recent afgestudeerd als kleuterjuf én danste vroeger ook nog bij DynamiCrew. Ze leert de kindjes hun eerste danspasjes op een creatieve en didactische manier. Super blij met Hanne in ons team! ❤️